Pakhuset

I Pakhuset vil vi i fællesskab arbejde for, at det er et trygt og rummeligt hus, hvor der er rum for udvikling med fokus på respekt og anerkendelse for den enkelte.

Arbejdet med inklusion i dagtilbud forstås som det at understøtte, at flest mulige børn får et tilbud i normalsystemet, samt at alle børn oplever sig som værdsatte deltagere i dagtilbuddets fællesskaber. Frem for at identificere børnenes mangler og eventuelt udskille dem til særlige foranstaltninger har det inkluderende dagtilbud fokus på at arbejde pædagogisk bevidst med inklusions- og eksklusionsmekanismer med henblik på at skabe udviklingsmuligheder og læring for alle børn.”

Hvis læring skal lykkes for alle børn, skal alle børn føle sig som en del af et fællesskab. Det handler om at sætte en dagsorden, hvor udvikling og deltagelse i fællesskabet er en rettighed for den enkelte og mangfoldighed opfattes som en værdi for fællesskabet – inklusion bliver altså ikke kun rettet mod børn medsærlige behov, men mod alle børn.

Tryghed & rummelighed

Det er vigtigt at skabe tryghed, da tryghed er en forudsætning for udvikling. Vores mål er, at skabe en harmonisk børnegruppe, der føler sig trygge ved hinanden og de voksne. Det gør vi ved at skabe forudsigelighed, og ved at være tydelige voksne.

Vi gør meget ud af at de store børn tager sig af de små, og at vi har et ansvar

Det er vigtigt at alle der har tilknytning til institutionen, har gensidig respekt for hinanden.

Vores mål er at skabe et miljø, hvor der er plads til alle, og hvor alle har en følelse af at blive respekteret. Det gør vi ved at respektere hinandens forskelligheder, og ved at være gode rollemodeller for børnene. Vi er bevidst omkring at holde en god omgangstone.

Børns selvværd udvikles ved, at de har voksne omkring sig, som “ser” dem præcis, som de er, og som kan værdsætte dem for det. Det grundlæggende for udviklingen af vores selvværd er altså, at vi kan føle os værdifulde for andre, sådan som vi er.

Det er vigtigt at være medvirkende til at styrke barnets selvværd.

Det er vigtigt at skelne imellem selvværd og selvtillid for at blive mere bevist om forskellen og kvaliteten i de to forskellige begreber.

Vores mål er at være medvirkende til at styrke barnets selvværd.

Link til institutionens egen hjemmeside